Pusk

Luve runo. £ano, midä lapßilla mieldü pruazniekkana.

Vanhat pruazniekat

Muissan: täüèi perti goœòua,
stola ßoma piirualla.
Paisto buabo kaikenmuoϘa -
vain müö ßüömmä kiugualla.

GoϘat kumarrellah, paissah:
leibäh näh, kuin èiivatta,
ken da midä konèa paistau,
kellä midä himottau.

Mistä päin vain eulun tulluot -
olgah omua roduo vain.
Enämmät jo ollah kuolluot -
nämbi ei lie ßidä näin.

Stanislav Tarasov

 

Luve ßananpolvi.

Koissa i ßeinät voissa, muuvalla puoletaigua kuivalla.

Oletko ühtä mieldä?

 

 

To back To top of theme To home Exit