Luve ßanonda. £ano, konèa tuli kolmaß kirjakielen ßünnündä.

Kolmaß karielan kirjakielen ßünnündä

Vuoèiloina 1986-1990 ruvettih tuulemah ahavat perestroikan tuulet. Tverissä oli perüßßettü Karielan kuìturan ühüß, kumbane rubei elauttamah i kehittämäh karielan kuìturua i kieldä. Karielazet, kumbazet oldih iänettä 50 vuotta, tuaß annettih oman iänen. Karielan kirjakieli rubei elaudumah: v. 1992 viidi Mihail Orlovan Bukvari, kahta vuotta müöhemmä v. 1994 painettih Aleksandra Punèinan Karielan kielen ßanakirjan, ßiidä v. 1998 viidi Zoja Turiàevan luvendakniiga Armaß ßana, vuuveßta 1996 viidiu lehti Karielan ßana (redaktorat: v.1996-1997 - Antonina Zaiceva, vuuveßta 1997 Ìidmila Gromova).Vuodena 1998 oli painettu Tverin karielazen runolijan Stanislav Tarasovan runokniiga Oma randa.

Anatolij Golovkin avai nügüzillä karielazilla moni tundemattomua historijan stranicua. Hiän kirjutti kakßi kniigua, kumbazissa ßanelou miän historijah näh ßiidä ßuah, konèa karielazet lähtei pagoh ßvedoista Veniällä, i nügüzeh aigah ßuat. Kniigaßßa ”Èernova” A. Golovkin ßaneli, müttüöt jügiet aijat oldih Tverin Karielaßßa v. 1937 - 1939. Jälgimäzeßßä kniigaßßa avtora kirjutti karielan kirjakielen historijah näh. Nämä kniigat oldih painettu v.11998-2000 i autetah karielazilla tiijußtua omat juuret.

Tverin karielazilla on hüvä kirjakielen perüßtä, kumbazen alotettih Grigorij Vvedenskoj i Anastasija Tolmaàevskoj, jatottih D. V. Bubrih, A. A. Miloradova, Aleksandr i Aleksej Beìakovat i monet toizet ristikanèat. Nügüzet tiedomiehet Karielan Taèavallaßßa i Tverissä ruatah, ßto lieniœ kaikilla karielazilla üksi kirjakieli. Kirjutetah nügüzet karielazet latinicalla. Murdehin välillä kirjutannaßßa on eruo, vain äijiä enämbi on ühüttä. On ßuuri toivo, ßto kolmannen ßünnünnän jälgeh karielan kirjakieli rubieu elämäh i kehittümäh.

 

Ìudmila Gromova

Vaßtua küèümükßih:

Midä rubei ruadamah Karielan kuìturan ühüß?
Konèa viidi uuèi Bukvari?
Konèa painettih Karielan kielen ßanakirjan?
Mütüttä vielä kniigua painettin ?
Ken kirjutti kniigua historijah näh?
Ket luajittih karielan kirjakielen perüßßän?
Ket ruatah, ßto karielazilla lieniœ üksi kirjakieli?

Avaimet

 

 
To back To top of theme To home Exit