Nämä ßanat pidäü tiediä

 
Pusk

Pelvaßruavot: pelvaß, pelvaßpeldo, pelvaßkukka, àülkü, kuidu, pivo, kuhìaß, kubo (kuboààu), päisär, tüö, ruohin, paiàeß, ruohinlanga, rondulanga, koßtu, pelvaßkiärü, kuoèelipiä, kangaß, ßolgi;
pualikka, riivinlauda, loukku, vidien, raudaharja, ßuvaßharja, kuoèeli, värtinä, viühti, kerinlauvat, tuurikka, stuavat, ßukkulane;
kündiä, aßtoija, külviä, luuva, vihahtua, kukkie, avauduo, tukkuuduo, männä àülküllä, ßualistuo, rußßota, koveta, derie, ßiduo (pivo), kolottie (pualikalla), riivie, vißßata tuuleh (siemenet), levittiä pelvahat (logah), loukuttua, viduo, harjata, kezrätä, viühtie, painua (langat), kuivata langat, kuduo, viillä, ommella.

 
Pusk

Tuoheßta i jukkopuußta: tuohi, tuohine, koivu, jukko, jukkopuu, pedäjä, goñti, listie;
kesseli, mostina, ßuolavakka, marjavakkane, koßeìka, tuohivakka, luapotti;
kiskuo (lissettä), pilie, männä (pärekßi), plettie, lümmütellä.

 
Pusk

Ohotuolla: ohotnikka, zvieri, lindu;
kondie, hukka, rebo, jäniœ, orava, hiiri;
ßuaha (rebuo, oravua), ottua jälgi, huavata, pöllättiä, koàahtua, lekahtua, kuulla (duuhuo), jättiä, piiàkuo, àokßuttua, tappua, ambuo, hüpellä, piettiä(hüppelendä), eààie (hiiri).

 
Pusk

Kalaßßa: kalaniekka, kalaßtaja, ongittaja;
kala, ßärgi, haugi, ahven, matikka, jorßi;
veneh, verko, nutta, tuulaß, ongiviààa;
kalaßtua, püüdiä kalua, ongittua kalua, laßkie verko, lappua verko, ßellittiä (kala verkoßta), rabießtua verko.

 

 
To back To top of theme To home Exit