Miän küläßßä ßuuret pellot,
ijän pelvaßta külvetäh.
Konèa kukkiu pelvahane,
taivaß pellonke ühütäh
sinizillä kukkazilla
lehtüzillä hoikkazilla.

Anna £apkina

 

Nämä ßanat pidäü tiediä

Pusk

Karielazet ßanotah:

Kuin martalla on huomnekßilla tumana - lienöü pelvaßvuoèi.

 

Lugekkua tekstat

Kuin kaèvatettih pelvaßta

Kezriäjäzet 

Pelvahan kezriändä i kuvonda

£uarna pelvahan kezriäjäh näh

Midä luajittih tuoheßta

Kuin ßuaha rebuo

Oravoissa

Ongittajat (Stanislav Tarasovan runo)

£uuri haugi

Kuin pedra i matikka kiistah hüpättih

 

MUISSUTA!

Nerokkahalla ristikanèalla kaikkie on.

 

 
To back To home Exit